Festspillene i Nord-Norge er nominert til NPU-prisen for 2017! Nominasjonen fokuserer på prosjektet Festspillpilotene som Chili er stolt samarbeidspartner på. Prisen deles ut av Norsk Publikumsutvikling, et nettverk av kunst og kulturaktører fra hele landet. 

Les også: Prosjekt: Festspillpilotene 2017

Løfte fram god publikumsutvikling

Målet med prisen er å identifisere og løfte fram god publikumsutvikling for å forstå hva som virker. Festspillenes arbeid med å nå ut til nye publikumsgrupper er nominert i hele tre kategorier innenfor beste praksis;

  • øker mest
  • formidler best
  • inkluderer flest
Festspillpilotene 2017. Fra venstre: Kristin, Leif-Roar, Marit, Johnny, Mette og Tommy.
Festspillpilotene 2016. Øverst fra venstre: Jacob, Robert, Tor-Ivar, Frøydis, Mette og Tirill.

I juryens begrunnelse for tildelingen er det spesielt lagt vekt på:

  • Ny leder (2015) lykkes med å inkludere nye grupper samtidig som eksisterende publikum ivaretas og relasjonen til begge grupper fordypes.
  • Effekt: dobler publikumstallene første år (2016) – holder samme høye nivå i 2017.
  • Nominasjonen fokuserer på i «Festspillpilotene», en innovativ satsing på å bygge relasjon til ”ikke-brukere”; publikum som vanligvis ikke kjenner seg hjemme blant kunst- og kultureliten.
  • Festspillpilotene er samtidig et innovativt formidlingskonsept.
  • Festspillpilotene skaper innhold til digitale plattformer som øker engasjement blant grupper som ikke hadde forhold til festspillene tidligere.
  • Festspillpilotene er ikke bare et element i en markedsmix men en kjerneaktivitet for kunstnerisk leder som deltar i pilotenes «dannelsesreise».

Det er stas at Festspillpilot-prosjektet blir sett og løftet frem i denne sammenhengen, og veldig fortjent for Maria Utsi og staben. Og ikke minst er det en anerkjennelse til de, så langt, 12 fabelaktige Festspillpilotene våre.

Vinneren offentliggjøres 1. november under prisutdelingen klokken 21.00 på Dansens Hus i Oslo. Innen den tid håper vi å være godt i gang med søkeprosessen til neste års piloter, så følg med!

 

Pin It on Pinterest

Share This