Strategi & rådgivning

Chili tilbyr rådgivning og strategiutvikling innen alle forretningsområdene som fremkommer i oversikten over våre tjenester.

I Chili er vi opptatt av at attraktive og målbare resultater legges til grunn for oppdragene våre. For å oppnå ønsket resultat må veien mot målet (strategien) planlegges godt og defineres tydelig. Rådene du som kunde får hos oss er alltid strategisk forankret og styrt mot målet vi sammen skal oppnå.

Workshops

Vi bistår også med tilrettelegging av strategiprosesser, ofte i form av workshop. Spesielt anbefales en workshop dersom fremtidig markedsposisjon, eller kunnskap om dagens situasjon, fremstår utydelig. Etter en slik prosess erfarer våre kunder at kommunikasjonen både internt i virksomheten, og eksternt mot markedet, blir betraktelig tydeligere og mer forståelig enn før.

Se flere tjenester

Jan-Roger Eriksen
Daglig leder

Tlf. 900 74 748

Trygve Selmer
Prosjektleder

Tlf. 400 64 130

Hege Eriksen
Kommunikasjonsrådgiver

Tlf. 464 20 562