Webdesign

Utvikling av hjemmesider og tjenester på nett er et viktig forretningsområde. Det er normalt å dele digital kommunikasjon inn i tre områder; eid, betalt og fortjent.

Chili tilbyr naturligvis tjenester innenfor alle tre, og ser også disse områdene i sammenheng når vi bistår våre kunder.

For alle platformer

Webdesign har gjennom de seneste årene utviklet seg til å bli et viktig område der vi verdiøker for våre kunder. Websider som mottar dine kunder individuelt på foretrukket plattform (mobil, nettbrett, PC, TV, osv), og som tilbyr de tjenestene hver og en av kundene søker, utgjør et viktig konkurransefortrinn.

De som har tilrettelagt en god digital plattform i møtet med sine kunder, vil være betraktelig bedre rustet i konkurransen der stadig flere utfordrer dagens forretningsmodell.

Se flere tjenester

Jan-Roger Eriksen
Daglig leder

Tlf. 900 74 748

Trygve Selmer
Prosjektleder

Tlf. 400 64 130

Hege Eriksen
Kommunikasjonsrådgiver

Tlf. 464 20 562