Harstad Historielag har i år (2019) gitt ut to bokprosjekter:- Leif Arne Heløe sin artikkelsamling «Harstadfolk i gode og onde dager» og den årlige «Årbok for Harstad», begge produsert av Chili Harstad A/S.

Heløe, tidligere harstadordfører, professor i samfunnsodontologi, sosial- og helseminister, fylkesmann, en av gründerne til festspillene i Nord-Norge mv. har i en årrekke vært trofast bidragsyter til årbøkene for Harstad og Bjarkøy.

Historielaget har samlet en del av hans artikler pluss endel nyskrevne og utgitt disse i bokform som «årets særtrykk».

Chili Harstad v/typograf Terje Bendiksen har vært en sentral støtte- og medspiller i både årbøkene og «særtrykkene», et samarbeid som har vart over flere år.

Den faglige profesjonaliteten og ikke minst imponerende kundeservice hos Chili Harstad, har vært et vesentlig bidrag til den kvalitetsstatus årbøkene og «særtrykkene» har fått.

Jeg har personlig hatt et glimrende samarbeid med Bendiksen som har vært EN veldig kreativ og oppfinnsom samarbeidspartner.

Jeg har bare lovord om selskapets produksjoner.

Bjørn Hall – Hofsø
Redaktør
Årbok for Harstad

Pin It on Pinterest

Share This