Kreative tjenester

Chili jobber etter designmetodikken hvor man tilegner seg kunnskap, utvikler problemformulering, analyserer og skaper idéer. De viktigste leddene i prosessen anser vi til å være problemformulering og aktive retningsvalg basert på målgruppenes behov.

Gjennom strategisk design og medietilpasning, som baserer seg på å levere i forhold til emosjonelle behov, skaper vi større mulighet for målstyring og suksess.

Innsikt

Innsikt gir rom for selvstendighet og kreativitet, både i en startfase, men også underveis for å evaluere og optimalisere. Det å finne balansen mellom de kunstfaglige forventninger og et utvidet markedsbehov anser vi til å være det viktigste innsiktsoppdraget.
Innsikt springer ut fra elementer som visjon, interne strategier og målsettinger, målgrupper, interessentanalyse, risikoanalyser.

Konseptutvikling

Chili tar utgangspunkt i kundens målgrupper og identifiserer behov for hver av dem. Vi legger til grunn en forståelse av at anerkjennelse av gode kunstfaglige prestasjoner står like sterkt som målet om gode økonomiske resultater. Gjennom strategisk design og medietilpasning, som baserer seg på å levere i forhold til emosjonelle behov, skaper vi større mulighet for målstyring og suksess.

Produksjon av innhold

Chili har kompetanse og erfaring på innholdsstrategi og -produksjon som ghostwriting, tekstforfatting, blogging, animasjon og videoproduksjon. Vi kan levere komplette innholdsproduksjoner, revidere eksisterende innhold samt utføre språkvask/korrektur på tekst.

Prosjektering

Design- og markedsarbeidet sammenfattes i en prosjektplan, og enkeltoppgaver defineres ytterligere i en brief. Chili har erfaring fra forskjellige typer prosjektmetodikk, men vil alltid legge markedsplan og medieplan i bunn, satt i sammenheng med milepælsplan, ressursallokering og budsjetter.

Se flere tjenester

Jan-roger eriksen
Daglig leder

Tlf. 900 74 748

Trygve Selmer
Prosjektleder

Tlf. 400 64 130

Hege beate eriksen
Kommunikasjonsrådgiver

Tlf. 464 20 562