Nå får ungdom i regionen tilgang til unike konsertopplevelser som kun er tilgjengelige ved å benytte en app og finne plakater plassert på fem steder i Harstad. I tillegg starter arbeidet med å få på plass en ungdomsredaksjon. Målsettingen er å bidra til at ungdom får bedre kjennskap til mulighetene i regionen og ikke minst skape positive opplevelser som kan gi sterkere tilhørighet til Nord-Norge.

Digital plakatkonsert

Sammen med Ilios-festivalen og VR-teamet til Chili har Festspillene fått på plass fem «plakatkonserter» som kun kan oppleves via Ilios-AR appen i løpet av sommeren i Harstad. Med appen på telefonen og hodetelefonene klare, kan ungdom i regionen oppleve «live» musikk fra fem norske artister. Punktene er spredt rundt i Harstad kommune og det blir opp til ungdommene selv å finne punktene der konsertene skjer. Plakatkonsertene består av én sang og har en kode i slutten som ungdommene kan samle for å vinne premier. De vil være tilgjengelige til 1. august.

Nå har vi sjansen til å prøve ut en ny konsertarena og format som gjør musikkopplevelser tilgjengelige når vi ikke kan samle publikum i et konsertlokale. Dette hadde ikke vært mulig uten Ilios og Anders Eriksson, som var villig til å låne oss Ilios AR-appen i sommer. Allerede nå kan ungdommer sende inn kodene som de finner, og hver uke gjennom sommeren trekker vi vinnere av goodiebags blant de innsendte. I tillegg har vi en hovedpremie som trekkes i august blant alle som deltar. Vi håper ungdom i regionen blir med og gir oss tilbakemeldinger om opplevelsen, sier festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir.

De digitale «plakatkonsertene» er en del av en større ungdomssatsning som har fått navnet funG. Satsningen har som formål å med kunst som utgangspunkt styrke nordnorsk ungdoms identitet og tilhørighet gjennom å se og høre dem, ta dem med og la dem være viktige.  

En av de unge som har forventninger til prosjektet er Ole Martin Melbøe Nygård.

Dette er en fantastisk satsning som kommer når det trengs mest. Det har vært labert denne våren med korona. Nå trenger vi møteplasser og det å være med, og oppleve ting i lag, sier han.

Ole Martin oppfordrer andre ungdommer til å følge med på funG via sosiale medier, gi tilbakemeldinger og engasjere seg i tema de brenner for.

Ungdomsredaksjon

Et viktig fokus i satsningen er å skape rom og mulighet for å få frem de unges perspektiv og meninger. Et viktig tiltak for å oppnå dette er å opprette en ungdomsredaksjon. Sammen med regionens ungdom vil Mediehuset Harstad Tidende utvikle fysiske og digitale plattformer hvor ungdommene skal få støtte og mulighet til å ytre sine meninger.

Ungdommen er fremtiden, og derfor er det viktig at vi tar deres meninger og ytringer på alvor. Da trenger de også en talerstol, der de på like vilkår med voksne kan ta del i den viktige samfunnsdebatten – sett fra sitt ståsted og perspektiv. Harstad Tidendes publiseringskanaler vil være en slik talerstol for ungdom og unge ytringer, sier sjefredaktør og administrerende direktør Kjell Rune Henriksen i Harstad Tidende.

Den nye ungdomsredaksjonen i Harstad Tidende skal bestå av kun ungdom, og de skal selv få være med på å legge premisser for satsingen. Det er det de mener er viktig å ha fokus på som skal være i fokus. Samtidig er det viktig å understreke at det fortsatt er redaktør i mediehuset som sitter med ansvaret for innholdet. Men det å kunne gi ungdom mulighet til å ytre seg gjennom sterke og viktige kanaler, både til annen ungdom men også til voksne, næringsliv og politikere synes vi er meningsfullt og viktig. Det er også av stor betydning at dette prosjektet har et langsiktig perspektiv og mål om å få til varige løsninger.

Unikt samarbeid

Festspillene i Nord-Norge, kommunikasjonsbyrået Chili og mediehuset Harstad Tidende har inngått et 3-årig samarbeid om å utvikle ungdomssatsningen funG. Helt fra starten har de tre involvert ungdommer og baserer planer og idéer på innspill og meninger som ungdommene har bragt til bords.

Vi må ta ungdommene med på lag og bidra til at de ønsker å bli her, jobbe her og bo her i fremtiden. Det får vi bare til om vi faktisk snakker med dem og lar dem være med på å legge føringer. Uten unge, kloke hoder til å løfte næringslivet i nord fremover, så taper vi, sier daglig leder i Chili, Jan-Roger Eriksen.

Som en del av faglige forankring og måling av prosjekteffekten, skal Margrethe Amalie Tresselt, universitetslektor ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid på UiT Norges arktiske universitet, følge satsningen gjennom hele perioden.

Flere av barnekonvensjonens artikler vektlegger ungdommers demokratiske rett til å delta i samfunnslivet. De har rett til å bli hørt, rett til medbestemmelse og rett til å delta på fritids- og kulturaktiviteter. Ungdomssatsingen funG har søkt å legge til rette for dette gjennom å anerkjenne ungdom som meningsbærende og betydningsfulle. Det gleder vi oss til å følge med på, sier Tressel

Bli med på ungdomsløftet

Aktørene har flere funG-tiltak på planen, og er i dialog med aktuelle samarbeidspartnere som kan bidra til å oppfylle ungdomssatsningens formål. De inviterer både kulturaktører, næringsliv og andre til å ta kontakt for å delta i dette ungdomsløftet i årene fremover. Harstad kommune har også vært introdusert for idéene og planene, og ordfører Kari-Anne Opsal er veldig positiv til det som er lagt frem.

Det er så viktig at ungdoms perspektiv får plass, blir sett og ikke minst blir tatt på alvor av beslutningstakere i både kulturliv, næringsliv og offentlig sektor. Denne gruppen er våre fremtidige arbeidstakere, publikum og ikke minst innbyggere i Nord-Norge, sier Opsal.

Med seg har hun nytilsatte Maria Elena Olsen som i en nyopprettet prosjektstilling knyttet til Hålogalandsrådet har nettopp ungdom som fokus for sitt arbeid.

Dette er et felles ansvar som også Harstad kommune vil bidra på, og jeg vil personlig oppfordre både næringslivet og kommunene i regionen til å bidra inn i denne satsningen. Vi trenger alle mann på dekk for å snu denne utviklingen slik at ungdommene våre opplever byen og regionen som attraktive for fremtiden, avslutter en engasjert ordfører.

Pin It on Pinterest

Share This