Etter en krevende juryering var det en av landets største entreprenører innen kuldetekniske løsninger som trakk det lengste strået.

Vinneren Kuldeteknisk får benytte seg av nettverket Skallebankens byråtjenester til en verdi av 250 000 kroner. Bedriften har hovedkontor i Tromsø og avdelinger i Finnsnes, Harstad, Lødingen og Narvik.

– Kuldeteknisk ønsker å forsterke sin posisjon og utvide sitt marked. De har gjort seg internasjonalt bemerket med sin CO2-teknologi og har klare ambisjoner om vekst. X-faktoren er bedriftens klare visjon som kan forankres i FNs bærekraftmål om å redusere utslipp. Kuldeteknisk ønsker å gjøre verden til et bedre sted gjennom sin innovasjon og teknologi. Det ønsker vi å være med på! Sier Hege-Beate Eriksen, prosjektleder for Skallebankens konkurranseprosjekt og til daglig ansatt i reklamebyrået Chili.

Tøff konkurranse

I 2017 annonserte nettverks- og pilotprosjektet Skallebanken en konkurranse der de jaktet etter drømmekunden som kunne vinne byråtjenester til en verdi av 250 000 kroner.

– Vi fikk 26 søknader fra Nordland og Troms, og det var utrolig vanskelig å velge ut bare én vinner. Et avgjørende utvalgskriterium var at vi får benytte fagdisipliner fra alle bedrifter i Skallebanken. Dette for å danne best mulig erfaringsgrunnlag for samarbeidsmodeller i nettverket. Det endte tilslutt i en superfinale hvor Kuldeteknisk gikk av med seieren.

Et samarbeid med Innovasjon Norge

Konkurransen er et ledd Skallebankens forskning for å få frem de beste metodene og konseptene til den videre utviklingen av prosjektet og nettverket. Du kan følge prosess, fremdrift og resultater på Skallebankens sosiale medier. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Innovasjon Norge.

– Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. Skallebanken er et spennende initiativ som vi ser frem til å følge tett, sier Knut Perander fra Innovasjon Norge.

pressemelding-skallebanken
F.v. Nina Dons-Hansen, prosjektleder for Skallebanken, Anita Tennbakk (Hipp Hurra) og Hege Beate Eriksen, prosjektleder for piloten ”Drømmekunden”. Foto: Chili Harstad.


For mer informasjon, eller uttalelser, kontakt:

Hege-Beate Eriksen, tlf. 464 20 562

Pin It on Pinterest

Share This