Reklamesvindel for 1,6 mill kroner, skriver Dagens Næringsliv. Det handler om White Ops sin avsløring av hvordan svindlere har «tusket til seg» store beløp ved å lure programmatiske handelssystem i USA.

Reklamekjøp er en interessant øvelse. Ideen er å skape et best mulig uttrykk som treffer ønsket målgruppe, med fokus på mål, hensikt og tydelig budskap – og plassere dette så optimalt som mulig i de kanalene vi mener målgruppen treffes best.

Etter som digitaliseringen har skapt et enormt utvalg av muligheter for kanalvalg, har det vokst frem et behov for børser der optimal plassering kan handles i en lang rekke medier. Disse børsene er bla kjent under fellesbetegnelsen: «Programmatics», og forretningsmodellene er så interessante at mange mediehus og andre aktører ønsker å ta rollen som børs. Dessverre har denne utviklingen, som i prinsippet skulle forenkle hverdagen for oss mediekjøpere, vist seg å tilføre enda flere valgmuligheter med dertil ytterligere kompleksitet. Bedre blir det ikke av at viljen til transparent verdikjede ikke nødvendigvis er førsteprioritet.

Dette komplekse mediemangfoldet tiltrekker svindlere som naturlig nok trives godt med lite transparente handelsløsninger.

Eksempler på svindelmetodene

En kjent metode er at det benyttes maskiner, eller mennesker i lavkostland, til å øke annonseklikkene på sider som svindlerne kontrollerer. Dette er en metode som enkelt kan unngås ved å plassere annonser litt smartere, og sørge for at annonsene kun skal vises på kjente og anerkjente nettsteder.

Avsløringen til White Ops viser at de mest avanserte svindlerne har strukket dette lengre. De har funnet en måte å få Programmatics-børsene til å anerkjenne sidene de kontrollerer ved å utgi seg for å være kjente medieaktører eller benytte navn som til forveksling likner. Rapporten avslører at de benyttet en infrastruktur som bestod av ca. 1000 servere, kontroll over mer enn 570.000 IP-adresser og kontroll over 6000 «premium» domener som de har klart å skjule seg bak. Med dette har de lurt annonsører for beløp i størrelsesorden 3–5 mill USD per dag.

Link til rapporten fra White Ops

Hvordan kan vi redusere risikoen for å bli lurt?

Det er interessant å merke seg at rapporten fra White Ops også nevner kompleksiteten og manglende transparenthet som hovedårsak til at slik type svindel lykkes. Dette er dog et «industriproblem», og ikke noe vi kan løse over natten. Men ved å benytte kjente medier, skape tillit på mellommenneskelig nivå med våre handelspartnere, og være klar på forventninger rundt resultatene vi kan oppnå i gitt område rettet mot gitt målgruppe, vil vi i det minste øke tryggheten for at annonsekronene blir brukt der de skal.

Pin It on Pinterest

Share This