Tilbake

Hege Eriksen
Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: +47 464 20 562
E-post: hege@chiligroup.no

Relevant erfaring:
Hege har mange års erfaring som designer, AD, og har de siste årene jobbet som kommunikasjonsrådgiver, tekstforfatter og prosjektleder.  Hege er utdannet innen featurejournalistikk og er vant til å jobbe etter grundig research, noe som er en styrke i innsikts- og strategiarbeid.

Hva er det beste med jobben?
Hege liker godt å jobbe tett sammen med kunden og finne frem til kjernen i problemstillinger og se muligheter. Elsker å gjøre ting som virker! Opptatt av å lede prosjekter med retning og målfokus gjennom tydelighet, gode styringsverktøy og planer.