Ta smittevern på alvor.
Stangnes skole 

Prosjektleder: Trygve Selmer
Designer: Marcus Lien Gundersen
Montasje og produksjon: Bengt-Tore Antonsen.
Stangnes skole har åpnet for deler av elevmassen, og Chili fikk oppdraget med å hjelpe elever og ansatte å huske på smittevernet i hverdagen. Profesjonell merking av lokalene bidrar også til at større trygghet for alle.
Oppdraget var tre-delt. Sørge for at alle holder avstand, markere områdene man har lov til å bevege seg i under undervisningen, og minne alle på de viktige smittevernreglene.
Vi har levert tydelig avstandsmerking i inngang og korridor og en påminnelse av smittevernreglene via en Roll-up. De samme reglene er gjentatt på plakater som er strategisk plassert rundt på skolen og i alle klasserom. I tillegg er fire av reglene gjentatt i markeringen som angir bevegelsesområdet til hver elev i klassesituasjonene.
Vi har også satt opp avstandsmerker for servicetorget til kommunen, som også åpnet denne uken. Her ble det i tillegg levert skillevegger i acryl for å beskytte mot dråpesmitte i møte med publikum.