JusCast
En podcast av Advokatfirmaet Finn.

Gå til podcast

Hverdagen er full av juridiske spørsmål. Advokatfirmaet Finn ønsker med JusCast å dele av sine ressurser og kunnskaper. Innslagene i Juscast er ment som korte og informative innføringer i de temaer som tas opp. 

Chili har hatt gleden av å stå for grafisk uttrykk, vignett, regi og produksjon. Serien består av 20 episoder, hvor det slippes én annen hver uke.