Harstad Kulturskole
Ny visuell identitet 

www.harstadkulturskole.no

Kulturskolens oppgave er å utvikle og ivareta kunstnerisk og kulturell kompetanse. Til grunn ligger et helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle mennesker har formsans og uttrykksbehov som kan utvikles gjennom opplæring.

Chili har hatt gleden av å bistå bistå Harstad Kulturskole med ny visuell identitet. Vi har uviklet ny logo med profilhåndbok, ny profilering og skilting samt bistått med webdesign. Vi takker for oppdraget og gleder oss til fortsettelsen!