Hålogalandsrådet
Ny nettside og identitet 

Hålogalandsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kap 18.
 
Rådet har medlemskommuner fra region Troms/Finnmark og Nordland. Rådet skal arbeide for å utvikle og styrke regionen, herunder spesielt infrastruktur- og samferdselstiltak, samt rammebetingelser for kommuner og næringsliv. Samarbeidet skal bygge på enstemmighet, åpenhet og gjensidig tillit.