Festspillene i Nord-Norge
2016 

www.festspillnn.no

Festspillene i Nord-Norge tror på kunst fra nord! Festivalen er de Arktiske Festspillene med ambisjoner om å bli verdens viktigste kunstfestival for hele det sirkumpolare nord.

Chili har vært leverandør av kampanjer, design og produksjon både på trykte og digitale medier. Plakaten for dette året ble utformet av Michel Diniz De Carvalho. Dette har vært et eventyr! Vi gleder oss til Festspillene i Nord-Norge 2017.