Programavis 2017
Festspillene i Nord-Norge 

www.festspillnn.no

Årets kunstneriske program er fokusert rundt Festspillenes internasjonale, arktiske satsning. I år presenterer Festspillene kunstnere og artister fra hele det sirkumpolare området gjennom en rekke urpremierer og samproduksjoner på tvers av sjangre og kunstneriske uttrykk.

Chili har vært ansvarlig for layout og grafisk uttrykk for årets programavis. Årets plakatdesign er levert av Geir-Arne Bertheussen. Magasinet kan leses digitalt her.