Evenes kommune
360-presentasjon / Webside / Profilhåndbok 

www.evenes.no

«Samarbeidet har vært dynamisk og godt. Vi er i ferd med å utvikle et helt nytt konsept for hvordan vi skal selge oss inn til de som ser på oss fra andre steder i landet. Leveransene kommer kjapt og sikkert fra Chili. Vi er trygge på at videreutviklingen av de produktene som vi så langt har fått, vil fortsette å være nyskapende og nyttig for oss som kommune.» – Rolf M. Lossius, Rådmann

Evenes er vertskommunen for en ny og utvidet satsning fra forsvaret, og kommunen ønsker å tilrettelegge best mulig for sine innbyggere, næringsliv, potensielle tilflyttere og gjester. Kommuneledelsen så behovet for en forbedring av informasjonsarbeidet og etablerte derfor konseptet: «Evenes i vekst».

For å finne den rette partneren til å bistå i kommunikasjonsarbeidet, og forsterke posisjonen, ble det utlyst en anbudskonkurranse som Chili Harstad vant. Vi er takknemlige og stolte over at vår kompetanse og våre løsninger ble foretrukket for denne satsningen.

Vi har levert:

Hjemmeside

En egen hjemmeside som presenterer kommunens fortrinn på en måte som gjør det enkelt å orientere seg for besøkende.

til hjemmeside
360-presentasjon
  • Klikk menyvalget: «Interaktivt kart» i https://www.evenes.no/
  • Løsningen inneholder direkte tilgang til 360-presentasjoner av servicefunksjoner som barnehage og omsorgssenter. Aktuelt for jobbsøkende og andre som ønsker å vite mer om tjenestetilbudet.
  • Løsningen gir også oversikt over andre servicefunksjoner og turløyper og områder presenteres via videoer i tillegg til panoramafremstillingen.
  • Fleksibel plattform som kan utvides med flere funksjoner etter ønske og behov.
Designmanual

Retningslinjer for hvordan kommunens eksterne og interne kommunikasjon skal presenteres. Her defineres fargebruk, fontbruk, og typisk utseende på dokumenter, presentasjoner, brosjyrer, osv.