Kunnskapsparken Nord
brenner for økt næringsaktivitet og innovasjonsgrad

Gå til nettside

Kunnskapsparken Nord er en av Nord-Norges største leverandører av utviklings- og innovasjonstjenester innenfor petroleum og oljevern, fornybar energi, sjømat og maritime næringer.

For oss i Chili har dette vært en spennende reise, hvor vi har fått tilliten og ikke minst muligheten til å bruke flere sider av vår kompetanse. KUPA fremstår i dag med ny profil, nye hjemmesider og en viktig tilstedeværelse på relevante sosiale medier.