Vi er en bedrift med lite direkte publikumskontakt. Likevel mener vi at det også for oss er viktig å bidra til å redusere spredningen.

Vi har tilpasset operasjonene våre slik:

  • Vi følger rådene fra Folkehelseinstituttet og fra sentrale og lokale myndigheter.
  • Vi har jevnlige drøftinger rundt risikovurdering av situasjonen og setter inn operative tiltak.
  • Møtevirksomheten utføres i størst mulig grad gjennom digitale plattformer. Vi har tilgang til de aller fleste kjente møteplattformene for videomøter, og har også tilgang til en webplattform der vi kan invitere møtedeltakere som ikke har plattformer selv.
  • Vi har innført ekstra hygieniske tiltak som eksempelvis daglige desinfeksjon av flater som mange berører (eks. dørhåndtak).
  • Våre ansatte oppfordres til å holde seg unna større ansamlinger med mennesker.
  • Våre ansatte oppfordres til å unngå omgang med mennesker som kommer fra risikoområder.
  • Våre samarbeidspartnere oppfordres til å varsle oss dersom noen av deres ansatte, som har hatt kontakt med våre ansatte, har fått påvist eller mistanke om smitte.
  • Vi følger nøye med på utviklingen, og tilpasser oss til enhver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet og myndigheter.
  • Per 13. mars 2020 har vi tre ansatte i karantene pga. hjemkomst fra reise utenfor Norden. Alle tre er i full jobb fra hjemmekontor. Det er ikke mistanke om smitte hos noen av våre ansatte.

Vi oppfordrer alle til å følge med på situasjonen, og ta forholdregler for å unngå smitte. Gode oversikter over situasjonen og råd som bør følges finnes på nettsidene til Helsenorge (https://helsenorge.no/koronavirus) og Folkehelseinstituttet (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/).

Pin It on Pinterest

Share This