OBS Harstad
Vinter, 2016 

www.facebook.com/ObsHarstad

Obs Harstad er kjent for å ha noen av byens beste tilbud og mangfold av varer. De er inspirert av familien, og jobber hele tiden for at alle familier skal finne alt de trenger hos dem.

Vi på Chili inngikk et samarbeid med butikken for å gå i dybden på to spesielle problemstillinger;

1)  Styrke posisjonen i markedet på vegetar, økologisk og mat uten.

2)  Få flere kunder i butikk i helgene og øke omsetningen.

Dette ble en utrolig gøy og spennende oppgave, hvor vi har fått utnyttet et bredt spekter av vår kompetanse. Vi utviklet bl.a. kampanjenes kommunikasjonsstrategi, visuelle identitet og strategiske plattform på sosiale medier.